Tervehenkiset ystävät – terveellisempi elämä
Tervehenkiset ystävät – terveellisempi elämä
Onko sinulla tervehenkisiä ystäviä? Jos on, niin sinulla on paremmat mahdollisuudet pitää itsesi kunnossa, näin tutkimukset osoittavat.

Tervehenkiset ystävät...

Tervehenkiset ystävät – terveellisempi elämä


Onko sinulla tervehenkisiä ystäviä? Jos on, niin sinulla on paremmat mahdollisuudet pitää itsesi kunnossa, näin osoittavat tutkimukset.


Tervehenkiset ystävät – terveellisempi elämä

Terveyteen liittyvät haasteet kytkeytyvät usein elämäntapoihimme. Arvioiden mukaan 60 % maapallon väestöstä altistuu terveyteen liittyviin riskeihin fyysisen aktiivisuuden puutteen vuoksi, näin kertoo Helsedirektoratet.

Elämäntapaan vaikuttaa sosiaaliset normit ja ympäristön odotukset – lisäksi elinolot ja sosioekonominen status. Monet ovat todennäköisesti kokeneet, että on helpompi päästä alkuun kävelylenkkien tai saliharjoitusten parissa mikäli joku on kaverina.

Tutkimukset osoittavat, että mikäli ystäväsi pitävät huolta kunnostaan, on sinulla suuremmat mahdollisuudet pitää itsesi hyväkuntoisena.


Korkeampi aktiivisuustaso

Deakin University Australiassa on tehnyt tutkimuksen, johon osallistui 3610 naista. Tutkimus osoitti, että sosiaaliset normit vaikuttavat merkittävästi fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin ruokailutapoihin

University of Bristol on tehnyt toisen tutkimuksen, jossa tehtiin tarkkoja fyysisen aktiivisuustason mittauksia sekä ystävien tunnistamista 986 lapselle. Tutkimus osoittaa että tytöt ja pojat, jotka harjoittavat fyysistä aktiivisuutta säännöllisesti ystäviensä kanssa saavuttavat mittauksissa korkean fyysisen aktiivisuuden tason.

Jos «kaikki», jotka tunnet liikkuvat, on suurempi todennäköisyys, että myös sinä liikut.


Terveysedut

Helsedirektoratet kertoo, että olemalla fyysisesti aktiivinen saavutetaan terveyteen liittyviä etuja koko elämän ajan. Fyysinen aktiivisuus luo perustan lasten terveelle kasvulle ja kehitykselle, ja vähentää keski-iässä tapahtuvaa painonnousia sekä on tärkeä osatekijä terveessä vanhuusiässä. Se ylläpitää ja parantaa elämänlaatua ja lisää vanhuusiän riippumattomuutta.

Kaikki liikunta on hyödyllistä. Arkipäivän askereet kuten talous- ja puutarhatyöt, portaiden nouseminen ja säännölliset tauot koulu- tai työpäivän aikana. Paikallaan istumisen vähentäminen ja aktiivisuuden lisääminen ovat tärkeitä tekijöitä.

Aikuiset ja vanhukset, joiden fyysinen aktiivisuus on lähtökohtaisesti vähäistä hyötyvät huomattavasti, kun lisäävät aktiivisuuttaan kohtalaisesta tasosta korkeampaan tasoon, suunnilleen 30 minuuttiin päivässä.


Lähteet: Science Daily, HelsedirektoratetRef. PP-PWP-FIN-0012