Korkealaatuinen Omega-3

Korkealaatuinen Omega-3


Kun valmistamme syötäväksi tarkoitettuja tuotteita, seuraamme tarkoin viranomaisten tiukkoja vaatimuksia. Voit näin olla varma, että omega-3 tuotteemme ovat korkealaatuisia.


Korkealaatuinen Omega-3

Omega-3 tuotteiden laadunvalvonta

Vesterålens Naturprodukter panostaa laatuun, siihen kuuluu raaka-aineiden täysi jäljitettävyys, valvotut tuotantoprosessit, sekä jokaisen tuotantoerän analyysit, näillä toimilla varmistetaan, että omega-3 tuotteet täyttävät kaikki laatuvaatimukset.


  • Tuotteet käyvät läpi tarkan laadunvalvonnan sekä ennen tuotantoa, tuotannon aikana että sen jälkeen.
  • Kalaöljyerät, jotka eivät täytä vaatimuksiamme hylätään.
  • Omega-3 kapselien tuotantoprosessin aikana tehdään lukuisa joukko laboratoriotestejä.
  • Tomittajamme ovat eri valvontaviranomaisten hyväksymiä.

Kaikki omega-3-tuotteemme on testattu ensisijaisesti ja toissijaisesti hapettumisen osalta (peroksiditaso ja anisidiinitaso) ja pysymme tarkoin GOEDin (Global organization for EPA and DHA omega-3s) määräysten sisällä (PV<5 ja AV<20). Nämä raja-arvot ovat tiukemmat kuin Europeiske Pharmacopeian määräämät raja-arvot.


Tiukat vaatimukset

Kaiken kalaöljyn, joka lähetetään EU:hun, tulee täyttää tiukat hygieniavaatimukset, jotka on annettu asetuksessa EY nro 1020/2008, lisäksi öljyn tulee olla syötäväksi soveltuvaa.


Kalaöljyn ostaminen tapahtuu Europeisk Pharmacopeian vaatimusten mukaan, se on standardi, jolla taataan laatu ja puhtaus. Noudatamme myös GOEDin määräyksiä.


Euroopan viranomaiset, sekä suuret vähittäismyyjät tekevät säännöllistä laaduntarkkailua ja dokumentoivat kuinka määräyksiä noudatetaan. Julkiset elimet tarkastavat säännöllisesti, että toimittajamme täyttävät laatuvaatimukset.


Takaamme kuluttajille turvallisuuden

Pfizer-konsernin osana Vesterålens Naturprodukter on GOED:in (Global Organization for EPA and DHA omega-3s) jäsen. GOED koostuu markkinoiden johtavista omega-3-rasvahappojen tuottajista ja toimittajista, ja se asettaa korkeat eettiset ohjeet jäsenilleen.


Vesterålens Naturprodukter takaa, että kaikki markkinoille laskettavat tuotteet läpäisevät voimassaolevat laatuvaatimukset; GOED:in, Europeisk Pharmacopeian sekä viranomaisten vaatimukset. Tämän voi todeta valmistajan analyysitodistuksista sekä kolmannen osapuolen (Eurofins) suorittamista analyyseistä.Ref.: PP-FRI-NOR-0323